@ SEA.

คุณต้องการพํฒนาภาษาอังกฤาเพื่อใช้สื่อสารในที่ทำงาน? SEA คือสถาบันสอนภาษาที่จะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้จริง

ภาษาอังกฤษเพื่อธุกิจ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจ

การสอนภาษาอังกฤษเพื่อคนทำงานได้ถูกออกแบบมาเพื่อสอนให้คุณสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้สื่อสารได้จริงในชีวิตประจำวัน

คุณจะได้เทคนิคการจำคำศัพท์ได้เร็วขึ้น พัฒนาทักษะในการเขียนและพูดภาษาอังกฤษทั้งในเรื่องของการสื่อสารในที่ทำงานและการทักทายในชีวิตประจำวัน พัฒนาทักษะต่างๆ ที่คุณสามารถใช้กับการเจรจาธุรกิจ การสนทนาทางโทรศัพท์ รายงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร อีเมลและการนำเสนองานแบบมืออาชีพ

ใส่ใจผู้เรียน

เราให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากครูมีประสบการณ์และทรงคุณวฒิจะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจในทุกๆ ขั้นตอนของการเรียนการสอน

เรียนรู้แบบเป็นกันเอง

ประสบการณ์ที่คุณจะได้เรียนรู้เหนือจากห้องเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเช่นกันเหมือนกับสิ่งที่คุณเรียนรู้ภายในห้องเรียนกับ SEA นั้นให้เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของผู้เรียน

Standard English Academy

เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษาเป็นวิธีพัฒนาทักษะที่เร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนั้นยังมีติวเตอร์ที่จะคอยสอนแลหช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษของคุณมีประสิทธิภาพที่สุด

เรามีโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้งานในการสื่อสาร สนทนากับเจ้าของภาษา เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจ เพื่อเตรียมสอบกับมหาวิทยาลัย Cambridgeสอบ iELTS สอบ Toefl สอบToeic สอบเพื่อเข้าทำงานต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยว เรามีเทคนิคในการสอนที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับเรา

ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียด

ติดต่อเราเพือคำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละคอร์ส