@ SEA.

บริการให้คำปรึกษาและออกแบบหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร เพื่อพัฒนาภาษาให้บุคคลากรที่ตรงจุด ออกแบบหลักสูตรเฉพาะธุรกิจเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

ยกระดับภาษาอังกฤษให้องค์กร

เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน โดยสถาบันฯ จะจัดส่งอาจารย์ฝรั่งที่มีประสบการณ์ด้านการสอน Corporate Training และมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนนำเสนอหลักสูตรเฉพาะทาง และรายละเอียดการสอนที่เหมาะกับความต้องการขององค์กร ตามช่วงเวลาและสถาณที่ ที่องค์กรสะดวก

Wเหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน โดยสถาบันฯ จะจัดส่งอาจารย์ฝรั่งที่มีประสบการณ์ด้านการสอน Corporate Training และมีความเชี่ยวชาญ ตลอดจนนำเสนอหลักสูตรเฉพาะทาง และรายละเอียดการสอนที่เหมาะกับความต้องการขององค์กร ตามช่วงเวลาและสถาณที่ ที่องค์กรสะดวก

ใส่ใจผู้เรียน

เราให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากครูมีประสบการณ์และทรงคุณวฒิจะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจในทุกๆ ขั้นตอนของการเรียนการสอน

เรียนรู้แบบเป็นกันเอง

ประสบการณ์ที่คุณจะได้เรียนรู้เหนือจากห้องเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราเช่นกันเหมือนกับสิ่งที่คุณเรียนรู้ภายในห้องเรียนกับ SEA นั้นให้เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของผู้เรียน

STANDARD ENGLISH ACADEMY

เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษาเป็นวิธีพัฒนาทักษะที่เร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนั้นยังมีติวเตอร์ที่จะคอยสอนแลหช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้การเรียนภาษาอังกฤษของคุณมีประสิทธิภาพที่สุด

เรามีโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้งานในการสื่อสาร สนทนากับเจ้าของภาษา เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อธุรกิจ เพื่อเตรียมสอบกับมหาวิทยาลัย Cambridgeสอบ iELTS สอบ Toefl สอบToeic สอบเพื่อเข้าทำงานต่างประเทศ หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยว เรามีเทคนิคในการสอนที่จะทำให้คุณเพลิดเพลินไปกับเรา

ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียด

ติดต่อเราเพือคำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของแต่ละคอร์ส